Poledance studio Performace art

Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt i studiet ved, at udfylde en medlemskontrakt. Gyldig billed ID samt sygesikring og konto oplysninger SKAL medbringes ved indmeldelsen. Indmeldelse skal altid ske i vores receptionstider eller efter endt prøvetime. Ved indmeldelse betales fra dags dato og måneden ud, samt et oprettelses gebyr på kr. 150,- herefter træder PBS ordningen i kraft. Det månedlige kontingent vil blive tilmeldt PBS, og blive trukket hver den 1. i måneden. Det vil sige, at dit medlemskab automatisk vil blive trukket fra din konto via. betalingsservice, sammen med de bøder og evt. andre skyldige beløb du måtte have.

Bero:
Du kan til enhver tid sætte dit medlemskab i bero, hvis du f.eks. skal på ferie i en længerevarende periode. Dette kan dog kun gøres for hele måneder ad gangen, det vil sige fra d.1 til d.1 og kun en gang om året. Du skal henvende dig til os via mail "pareception@outlook.com" og angive en start og en slutdato for beroperioden. Hvis angivelse af bero sker inden d. 15 i måneden, vil bero perioden være gældende ved udgangen af måneden/til d.1. Anmodes der om medlemskab i bero efter d. 16 i måneden, vil bero perioden først træde i kraft ved udgangen af den efterfølgende måned, og du skal derfor betale for en måned mere. Angivelse af medlemskab på bero skal altid ske skriftligt og kan aldrig ske med tilbagevirkende kraft. Bero perioden er først gældende, når den er blevet bekræftet af PerformanceArt.

Udmeldelse:
Medlemskabet er løbende indtil det opsiges det vil sige, at medlemskabet IKKE automatisk ophører. Selvom du ikke aktivt benytter dit medlemskab, fritager det dig ikke for betaling, med mindre anden skriftlig aftale med PerformanceArt er indgået. Udmeldelse skal ske skriftligt ved, at udfylde en udmeldelsesblanket i studiet i vores receptionstider. Denne blanket er dit - og vores bevis på, at du er udmeldt af PerformanceArt. Vi opfordrer dig derfor til at gemme den blanket med din og vores underskrift, som din kvittering. Skulle der mod forventning, opstå misforståelser omkring din udmeldelse, skal du kunne fremvise denne gyldige kvittering. Kan du ikke det, har vi ret til fortsat, at opkræve betaling for dit medlemskab. Skyldige beløb annulleres ikke ved udmeldelse. Se receptionstider under kontakt oplysninger.
OBS OBS OBS: ved udmeldelse såvel som indmeldelse, SKAL der medbringes gyldigt billede-ID samt sygesikringsbevis.

Binding:
Medlemskabet kan til enhver tid opsiges, med en bindingsperiode på 3 måneder ud fra nedenstående regler ang. udmeldelse. Det vil sige at du først kan udmelde dig efter 3 måneders træning hos os. Efter 3 måneder hos os, kan medlemskabet opsiges. Indmeldelses du midt i en måned, tillægges de resterende dage i måneden, din bindingsperiode. Hvis medlemskabet opsiges inden d. 15 i måneden, vil din udmeldelse være gældende ved udgangen af måneden. Opsiges dit medlemskab efter d. 16 i måneden, vil din udmeldelse først træde i kraft ved udgangen af den efterfølgende måned, og du skal derfor betale for en måned mere. Du kan naturligvis træne med denne måned. Ønsker du ingen bindingsperiode, vil medlemskabet i stedet koste kr. 499,- pr. måned, dette skal dog til enhver tid angives på forhånd ved indmeldelse.

Aldersgrænsen i PerformanceArt er 15 år på de alm. hold. Er du under 15 år henviser vi til vores kursushold. Se under "holdbeskrivelser". Er du under 18 år skal vi bruges din forældre eller værges underskrift ved indmeldelse, udmeldelse eller deltagelse på prøvetime.

 

Facebook status